Điều tra truy vết trong bối cảnh Covid-19 tại Việt Nam – Trang thông tin cúm Việt Nam

Điều tra truy vết trong bối cảnh Covid-19 tại Việt Nam

Điều tra truy vết trong bối cảnh Covid-19 tại Việt Nam Trước tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, việc truy vết các tiếp xúc trong cộng đồng đóng vai trò vô cùng quan trọng  trong công tác phòng, chống và góp phần kiểm soát dịch bệnh.  Mục đích của … Đọc tiếp Điều tra truy vết trong bối cảnh Covid-19 tại Việt Nam